Test Sistemleri

BEKOD Mühendislik, otomativ sektörü başta olmak üzere tüm ana ve detay parçaların testlerini yapabilmektedir. Bu testler parçaya ve prosese göre değişiklik göstermektedir. BEKOD Mühendislik; kuvvet, sızdırmazlık, iletkenlik ve yalıtkanlık gibi farklı test sistemleri çözümleri sağlamaktadır.

 

KUVVET TEST SİSTEMLERİ

Parça üzerinde baskı ve çekme gibi kuvvet testi yapılan makina sistemleridir. Bu testler sonucunda parçanın dayanıklığı kontrol edilmektedir.

 

SIZDIRMAZLIK TEST SİSTEMLERİ

Sızdırmazlık testlerinde, sıvı veya havanın, kontrol edilen ürünün içerisine ne miktarda ve hangi oranlarda geçtiği ölçülür. Ölçüm sonucuna göre, ürünün kabul edilebilir veya edilemez olduğunu tespit edilir. Bu test için ATEQ ve ECB gibi farklı cihazlar kullanılmaktadır.

 

İLETKENLİK TEST SİSTEMLERİ

Elektronik devre ve aksam içeren parçalarda iletkenlik testi yapılmaktadır. Bu test kapsamında kısa devre veya temassızlık gibi istenmeyen durumların kontrolleri yapılmaktadır. Test sırasında amper kontrolü yapılarak belli sınırlar içerisinde olması beklenmektedir. Belirli sınırlar içerisinde olmayan sonuçlara sahip parçalar kabul edilemezdir.