Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Hem çevreye duyarlı hem de müşterilerimizin enerji kullanımlarını en uygun hale getiren hizmetler sunmayı amaçlıyoruz.

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmenliklerine uyarak çevre etkilerini kontrol altına tutarak bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin tüm ürün üretim faaliyetini ‘Operasyonel İş Mükemmelliği’ ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

BEKOD MÜHENDİSLİK olarak politikamızı hayata geçirmek için yapacağımız faaliyetler;

1. Çevre ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli iyileştirme sağlamak.
2. Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltmak ve doğal kaynakların korunması sağlamak.
3. Tesis ve süreç tasarımlarında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.
4. Çevresel performansımız sürekli iyileştirme amacı doğrultusunda çevre yönetim sistemimizi geliştirmek.
5. Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı, müşterilerimizi ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak.
6. Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerimiz ve müşterilerimizle sürekli iletişim içerisinde bulunmak.
7. Üretim taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atık azaltarak yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek.
8. İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sıfır iş kazasını amaçlamak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.